Detail
รายละเอียดสินค้า

ป้ายไวนิล สามารถเลือกอายุการใช้งานได้ ตั้งแต่ 1-5 ปี

เราใช้วัสดุเกรดดี มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและคุณภาพสูง

คุณภาพงานไวนิลของเราจึงคงทน สีสด สวยงาม

ไวนิลเรามีทั้งหลังขาวและหลังดำ ความหนา 360 - 510 แกรม